Hulpaanbod school

Schoolobservatie
Gesprekken
Zowel individueel als team
Coaching
Intelligentie onderzoek
Sociale vaardigheids-training*

*De sociale vaardigheidstraining wordt vanaf het VO zowel individueel als in een groep aangeboden, in het PO gaat het om een groepstraining in groep 8 (ten behoeve van de overstap naar het VO). Hoofdonderwerpen van de training zijn het omgaan met autoriteit, het omgaan met leeftijdgenoten, en plannen & organiseren (huiswerk, spullen in orde hebben, verantwoordelijkheid nemen voor schoolwerk). In alle gevallen zijn er belangrijke rollen weggelegd voor zowel de ouders als de sleutelfiguur van school, oftewel het gehele team rondom de leerling. Verder is er inhoudelijk een stevige structuur die aan de basis ligt van de trainingen en is de vorm flexibel.

Dat wil zeggen: er wordt gewerkt met concrete doelen die gesteld worden vanuit genoemde hoofdonderwerpen, waarbij de exacte invulling van de training afhangt van de situatie. Bij aanvang van de training wordt een plan gemaakt, met daarin opgenomen het aantal sessies, de volgorde van de sessies, en de te gebruiken ‘instrumenten’. Gedurende de training wordt steeds preciezer duidelijk wat er (nog) nodig is en hoe het er uiteindelijk helemaal uit komt te zien. De ervaring leert dat je wel alles heel precies van tevoren kan willen bepalen, maar dat de realiteit zich zelden in de eerste paar contacten volledig laat inschatten. Het is daarom belangrijk om flexibel in te spelen op de informatie zoals die zich gaandeweg het proces aandient, inclusief bijbehorende afstemming met de verschillende betrokkenen.

Hulp nodig? Bel mij

Ik hoor graag waarmee ik u helpen kan.