School

Essentieel daarbij zijn het herstellen van het vertrouwen van de tiener in zichzelf en in zijn/haar directe omgeving, het versterken van het netwerk rondom de tiener, en opstellen van een heel concreet (stappen)plan met toekomstperspectief. De tiener zelf staat centraal, met daaromheen het team bestaande uit tenminste één opvoeder en één kernbetrokkene van school naast de trainer.

 Het Tienerteam komt in actie daar waar het gaat om trainen, coachen, versterken, en verbinden. Voorbeelden van de onderzoeksvragen die gesteld worden zijn: wat heeft deze leerling nodig om weer op een normale manier naar school te kunnen gaan? Wat heeft deze leerling nodig om beter op school te functioneren?  Wie kan op welke manier een degelijke bijdrage leveren aan een goede schoolgang van deze leerling? Welke stappen dienen nu eerst gezet te worden opdat deze leerling weer met een goed gevoel naar school gaat?

 Acties vanuit het Tienerteam hebben een intake als basis, die idealiter plaatsvindt binnen 2 weken na aanmelding. Vanuit de intake wordt een actieplan opgesteld, in nauwe samenwerking met de leerling zelf en zijn/haar direct betrokkenen. Dat plan wordt op maat gemaakt en is zeer uiteenlopend van aard. Het kan bestaan uit bijvoorbeeld een heel kort traject van een paar weken met een schoolobservatie en enkele gesprekken, daarbij ligt de nadruk op coaching. Het kan ook bestaan uit een individuele of een groepstraining van drie maanden, met als uitgangspunt het trainen van sociale vaardigheden. Of het kan als uitgangspunt hebben vooral ten goede te komen aan de samenwerking tussen ouders en school. Voor welk traject wordt gekozen hangt van de wensen en hulpvragen af. Voor meer informatie klik HIER.