Professional

Professional

Mijn sterke kanten komen het meeste tot hun recht bij kinderen en jongeren in de tienerleeftijd, waarmee ik over het algemeen gemakkelijk contact maak en opbouw. En bovendien heb ik een zwak voor hoe zij in het leven staan en de manier waarop ze met mensen omgaan. Van nature heb ik een vrij volwassen benadering waarin een gedeelde verantwoordelijkheid besloten ligt. Met passie, gedrevenheid, en humor stel ik mij graag in dienst van de ontwikkeling van de tiener. Maar als het gaat om een hulpverleningstraject ben ík de professional en stel ik ook eisen aan zijn/haar inzet en toewijding. En dat geldt ook voor de betrokkenen die deel uitmaken van het team. Het is wat mij betreft een gezamenlijk project met gezamenlijke doelstellingen, waarin ieder eigen verantwoordelijkheden en taken heeft.

 

Bevoegdheden

Ik ben basispsychologe en heb de aantekening psychodiagnostiek. Dat betekent dat ik bevoegd ben om diverse diagnostische middelen in te zetten en te interpreteren, zoals observaties, intelligentietests en psychodiagnostische vragenlijsten. Maar ik ben NIET bevoegd om (zelfstandig) diagnoses vast te stellen. Dat maakt dan ook geen onderdeel uit van mijn werkzaamheden. Dat ambieer ik ook niet, ik werk veel liever (hulp)vraaggericht dan probleemgestuurd.

Als een tiener bijvoorbeeld veel last heeft van concentratieproblemen zoek ik graag uit wat hij/zij nodig heeft om zich beter te kunnen richten op het schoolwerk, dan of het in dit geval wel of niet voldoet aan de criteria van ADHD of ASS. Als ik evenwel meen dat dat in een bepaald geval juist wél van groot belang is zal ik het gesprek daarover aangaan met de betrokkenen.

Als het gaat om diagnostiek weet ik wél waar het over gaat, dankzij genoemde werkervaring. Daar waar het aankwam op het al of niet vaststellen van een diagnose heb ik daartoe onder supervisie uitvoerig psychodiagnostisch onderzoek gedaan. Daarnaast heb ik zelfstandig onderzoek gedaan waar het gaat om observaties, intelligentieonderzoeken en/of het afnemen en interpreteren van diverse vragenlijsten teneinde meer zicht te krijgen op achtergronden rondom het functioneren van kinderen en jongeren. Tevens heb ik gewerkt met kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen en diagnoses, waaronder ADHD, ASS (Asperger, PDD-NOS, klassiek autisme), MCDD, Gegeneraliseerde Angststoornis, dyslexie en dyscalculie, Gedragsstoornis NAO, ODD, CD, Stoornis op de kinderleeftijd, hechtingsproblematiek, en trauma gerelateerde problematiek.

Kennis en ervaring op diagnostisch terrein benut ik in mijn werk, het geeft me verdieping en inzicht omtrent hulpvragen, maar zal dus voor mij nooit op de voorgrond staan of een einddoel zijn.

 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen